کسانی که از حکومت نصیبی ندارند و برکنارند، از حقوق پایمال شده ی مردم سخن می‌گویند، هنگامی که نصیبی از حکومت می‌برند و بر کاری گمارده می‌شوند، فقط بر ثروت خود می‌افزایند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۷
jhamid93
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۵۹