۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۳
jhamid93
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۵
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۱