این دیوار جلجتاست و تو نمی‌توانی از آن بالا بیایی، بالا رفتن از سربالایی جلجتا کار هرکسی نیست؛ فقط یک منجی و دو جنایتکار از پسش برمی ایند!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Agata
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۹
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۵
Andre
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۷
Salmoon
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۴
Masoudreisi
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۸
Mary_magdolen
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۸
Shaghik
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۶