این دیوار جلجتاست و تو نمی‌توانی از آن بالا بیایی، بالا رفتن از سربالایی جلجتا کار هرکسی نیست؛ فقط یک منجی و دو جنایتکار از پسش برمی ایند!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Agata
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۵۹
Ali
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۵
Andre
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۷
Salmoon
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴
Masoudreisi
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۸
Mary_magdolen
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۸
Shaghik
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶