این دیوار جلجتاست و تو نمی‌توانی از آن بالا بیایی، بالا رفتن از سربالایی جلجتا کار هرکسی نیست؛ فقط یک منجی و دو جنایتکار از پسش برمی ایند!
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Agata
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۵۹
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۵
Andre
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۷
Salmoon
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴
Masoudreisi
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۸
Mary_magdolen
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۸
Shaghik
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶