جناب سروان یکی از آن اشخاصی بود که خیال میکنند اگر نتوانند موقع دست دادن با یک نفر چهل تا از انگشتهای او را بشکنند، باید اسمشان را گذاشت زن صفت و پفیوز.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۰
Fawzi
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۸
Abnos
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Ali
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۵
Parviz
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵
Roshaanak
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Zeinab_zia
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۵
fatman
‫۶ ماه قبل، شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۵