۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۲
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
Parviz
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۸
Arashkh1984
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۴