۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Ali
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
Parviz
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۸