۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Ali
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
Parviz
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۸