۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Ali
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
Parviz
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۸