۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۴
Ali
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲
Parviz
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۲