۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱۷ روز قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۶
Ali
‫۱۶ روز قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲
Parviz
‫۱۰ روز قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۲