۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۶
Ali
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲
Parviz
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۲
Mahkame
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶