برای شناخت دنیا گاهی فقط باید روی چیزهای ریز و جزئی تمرکز کرد، با دقت به چیز کوچکی که در دسترس است نگاه کرد و آن را به کل عمومیت داد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۹ روز قبل، دو شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۴
Mahkame
‫۹ روز قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۸
Ali
‫۸ روز قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۳