برای شناخت دنیا گاهی فقط باید روی چیزهای ریز و جزئی تمرکز کرد، با دقت به چیز کوچکی که در دسترس است نگاه کرد و آن را به کل عمومیت داد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۴
Mahkame
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۸
Ali
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۳
jhamid93
‫۴ ماه قبل، جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۳۵