۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۷
Ali
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۰
Mahkame
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۵