اسکوئیلر: رفقا. تصور نکنید پیشوا بودن لذتبخش است
درست برعکس. کاری است بسیار دقیق و پرمسئولیت
هیچ کس به اندازه رفیق ناپلئون به تساوی حیوانات معتقد نیست
او بشخصه بسیار خوشحال هم می‌شد که مقدرات شما را به خودتان واگذار کند اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱۹ روز قبل، دو شنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۰
Ali
‫۱۸ روز قبل، چهار شنبه ۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۰
Mahkame
‫۶ روز قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۲