محیط برازنده محیطی است که عقیده ی هر کسی پیرو عقیده ی همه است. اگر عقیده اش عکس عقیده ی دیگران بود چه؟ به آن می‌گویند محیط ادبی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۹