اثر غمگین یک هنرمند واقعی با لهجه ی خاص کسانی سخن می‌گوید که رنج کشیده اند و هر کسی را که رنج کشیده باشد، وامی‌دارند هر چیز دیگری را وابگذارد و فقط گوش کند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۶ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۹