ساعتی که در آینده است، همین که حال شد، همه ی جاذبه هایش را از دست می‌دهد، که البته بازشان می‌یابد؛ اگر جان، اندکی گسترده و دارای چشم اندازهای روشن فضایی باشد و آن ساعت را پشت سر بر جاده‌های خاطره به جا گذاشته باشیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
lilamah
‫۲۲ روز قبل، یک شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۱۲
parham-nasa
‫۶ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۹