آدم می‌تواند جهت و آهنگ زیستن خویش را شکل بدهد؛ اما در نهایت، از جاده خارج می‌شود. یعنی ما در برابر ناتوانی‌ها و آشفتگی‌ها مدتی می‌ایستیم و مسیر و روندی را دنبال می‌کنیم؛ ولی روزی می‌رسد که همه چیز را به هم می‌زنیم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱۹ روز قبل، شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۰۰