زمان می‌گذرد و وصال طعم اندوه دارد، زمان می‌گذرد و فراق رد اندوه به جا می‌گذارد، زمان می‌گذرد و شکست و موفقیت در عیار آنچه گذشته و دیگر نیست با تراز اندوه سنجیده می‌شود. تنها چیزی‌که به جا می‌ماند، موسیقی و ترانه‌ای است که فقط به قدر چند دقیقه، سیلاب‌های زمان و جوانی‌حرام‌شده را مهار می‌کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۲ روز قبل، شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۱۵
Faruogh
‫۷ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۰