۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Baharparsa
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۵۵
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۴۹