۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۵۱
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۵۴