۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۱۱
Mehranzeylabi
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۳