۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳۰ روز قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۱۱
Mehranzeylabi
‫۳۰ روز قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۳