۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۴۶
Ali
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۱۱
Mehranzeylabi
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۳