۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۴۶
Ali
‫۳۰ روز قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۱۱
Mehranzeylabi
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۳