این ابیات بودلر را حتما می‌دانی:
ای مرگ،
ناخدای‌پیر،
وقت حرکت فرارسیده است!
بیایید لنگر را بکشیم
این سرزمین،
ما را خسته و ملول می‌کند،
ای‌مرگ،
بیایید بادبان را برافرازیم و
حرکت آغاز کنیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۱۶
KiarashMilani
‫۳ ماه قبل، جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۵