شانتال دریافت که باید شدت عشقش را پنهان نگه‌دارد تا از برانگیختن خشم مردم‌بدخواه برحذر باشد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۶