احساس می‌کرد خود را در سکو ایستگاهی که همه‌ی قطارها آن‌جا را ترک کرده‌اند، تنها خواهد یافت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
محمدرنجبر
‫۱۲ روز قبل، شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۴۲
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۴