احساس می‌کرد خود را در سکو ایستگاهی که همه‌ی قطارها آن‌جا را ترک کرده‌اند، تنها خواهد یافت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
محمدرنجبر
‫۵ ماه قبل، شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۴۲
Elham
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۴