چرا دانلود نمیشه
هر قدر لینک‌های می‌خوانم بخونم
و
در لیست خواندن رو میزنم هیچ اتفاقی نمیفته تو کتابخانه من هم اسم کتاب اومده اما باز نمی‌کنه