ببخشید میشه راهنمابی کنیدچه جوری توی سایت رمان بخونم من که نتونستم