ترجمه خیلی بد بود و فکر کنم اصلا ویرایش نشده بود. تنها خوبی که داشت من رو مجبور کرد متن انگلیسیش رو بخونم چون داستانش رو خیلی دوست داشتم.