عالییییی بود این قسمت رمان تمام گودال‌های خالی کتاب و پر کرد و جای سوالی باقی نذاشت من بیشتر از قضیه مارلی خوشم اومد و مشتاقانه اون قسمت و خوندم و مکسون و آمریکا مثل همیشه عالی بودن ولی برای پادشاه کلارکسن و بانو آمبرلی چون میدونستم سرنوشتشان چی میشه با خوندن هر خطش احساس ناراحتی میکردم مممنون از مجموعتون