مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه اُهنری

26 بهمن ماه، هم‌زمان با روز جهانی داستان کوتاه، از پروژه‌ی بزرگ «مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه اُهنری» در مراسمی با نام «میراث اُهنری» رونمایی خواهد شد.

نود سال است که از سوی بنیاد اُهنری، جایزه‌ای بین‌المللی به نام «اُهنری» به بهترین داستان‌های کوتاه انگلیسی زبان از سراسر دنیا تعلق می‌گیرد

مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه اُهنری تعداد : ۱۱
۱
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۶
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۷
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۸
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۹
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۰
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۱۱
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۱
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۱

کاربران لیست