:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /profile/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%BE ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟