نویسنده :‌ مالوری بلک‌من
ناشر : هیرمند
۵۶ %
۴۳ %
ناشر : افراز
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ مارکوس زوساک
ناشر : شور
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ جوزف هلر
ناشر : چشمه
۸۳ %
۱۶ %
ناشر : دیگر
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ آنتونی دوئر
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ آنتونی دوئر
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ دی جی مک هیل
۵۱ %
۴۸ %
نویسنده :‌ آن فرانک
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ فرزانه حسنی
ناشر : فروزش
۵۵ %
۴۴ %
نویسنده :‌ مری آن شفر
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ یان مک اون
ناشر : نیلوفر
۶۶ %
۳۳ %
ناشر : تجربه
۶۰ %
۳۹ %
نویسنده :‌ لوئیس لوری
ناشر : افق
۶۰ %
۳۹ %
نویسنده :‌ روتا سپتیس
ناشر : مروارید
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ مجتبی مقدم
ناشر : افراز
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ اریک لارسن
ناشر : هرمس
۶۴ %
۳۵ %
نویسنده :‌ دیوید بنیوف
ناشر : هیرمند
۵۶ %
۴۳ %
ناشر : سخن
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ کیت اتکینسون
ناشر : هیرمند
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ کیت اتکینسون
ناشر : بوتیمار
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ مایکل اونداتیه
ناشر : مروارید
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ مایکل اونداتیه
ناشر : سبزان
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ مایکل پالمر
ناشر : مروارید
۶۳ %
۳۶ %
ناشر : آریابان
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ ریچارد فلناگن
ناشر : البرز
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ ایرنا نمیروسکی
ناشر : نیلوفر
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۵۰ %
۴۹ %
نویسنده :‌ هدر موریس
ناشر : چترنگ
۵۰ %
۴۹ %
نویسنده :‌ کریستوفر نولان
ناشر : سفیدسار
۵۴ %
۴۵ %
نویسنده :‌ کورت ونه‌گات
۷۶ %
۲۳ %
ناشر : چشمه
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ جی جی بالارد
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ تام استاپارد
ناشر : چشمه
۶۳ %
۳۶ %
نویسنده :‌ تام استاپارد
ناشر : تجربه
۶۳ %
۳۶ %
۵۷ %
۴۲ %
ناشر : چشمه
۶۷ %
۳۲ %
نویسنده :‌ کن فالت
۵۶ %
۴۳ %
نویسنده :‌ لوران بینه
ناشر : قطره
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ ویلیام استایرن
ناشر : هنوز
۵۴ %
۴۵ %