ین طور بارم آورده بودند که بترسم. از همه چیز. از بزرگ‏تر که مبادا بهش بربخورد؛ از کوچک‏تر که مبادا دلش بشکند؛ از دوست که مبادا برنجد و تنهایم بگذارد؛ از دشمن که مبادا برآشوبد و به سراغم بیاید.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۴۵
NARGESGOL
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۳:۱۷
bilijacks
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۴۰
mammad
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۰۷:۴۹
Elham
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۵
Mahkame
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۰
notation69
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۷