این جور نیست که زندگی مان فقط به تاریکی و روشنایی تقسیم شده باشد. یک منطقه میانی سایه دار هم هست. کار عقل سالم تشخیص و فهم این سایه هاست. کسب عقل سالم هم قدری زمان و جد و جهد می‌طلبد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
civil
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۳۸
Hamid.Koodari
‫۶ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۳۲