اگر بقیه مردم دروغ حزب را می‌پذیرفتند. اگر تمام مدارک با هم جور بود و یک چیز را نشان می‌داد. آن وقت دروغ به تاریخ راه می‌یافت و به حقیقت بدل می‌شد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
notation69
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲