اگر بقیه مردم دروغ حزب را می‌پذیرفتند. اگر تمام مدارک با هم جور بود و یک چیز را نشان می‌داد. آن وقت دروغ به تاریخ راه می‌یافت و به حقیقت بدل می‌شد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
notation69
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲