ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۴
MahsaSH
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۰
Great20
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۱۲
tavani
‫۵ سال قبل، جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۳۷
zahralabbafan
‫۵ سال قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶
HamedPa
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۳
Faeze
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۵
femiim
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۵