ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۴
MahsaSH
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۳۰
Great20
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۴۲
tavani
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۰۷
zahralabbafan
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۶
HamedPa
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۳
Faeze
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۵
femiim
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۲۵