او گفت: گمانم این درست است که همه بعضی وقت‌ها می‌بازند ،اما من هرگز نباخته ام! سرانجام کسی راز موفقیتش را پرسید ؛او توضیح داد: هیچ گاه در پی شکست مردی که با او می‌جنگم برنمی آیم ،می گردم که اعتماد به نفس را بشکنم. ذهنی که مشکل شک دارد نمی‌تواند خود را بر روی پیروزی متمرکز کند. دو مرد باهم برابرند-برابر واقعی - به شرط آنکه اعتماد به نفسشان برابر باشند!
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۲۵
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۲۲
NARGESGOL
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۴۹
fasorkhi
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۷
zahralabbafan
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۴