۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
civil
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۲۲
Ali
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۵۶
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳