۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
civil
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۲۲
Ali
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۵۶
Parviz
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳