۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
civil
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۲۲
Ali
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۵۶
Parviz
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳