۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Banafsheh
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۱۶
Leili Nour Shams
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲، ساعت ۰۹:۲۴
Elham
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۲۵
zahralabbafan
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۴
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۰