انسان هر چه بیشتر در اختفای فقر و مذلت خویش می‌کوشد و هرچه بیشتر سر در گریبان خویش فرو می‌برد تا بتواند از شر زبان مردم در امان باشد باز کسی وارد زندگی او می‌شود و از کاهی کوه می‌سازد و انسان را دست می‌اندازد و در یک چشم بهم زدن اسرار زندگانی او را در کتابی ثبت می‌کند و بر سر زبان‌ها می‌اندازد و اسباب تمسخر و تحقیر دیگران می‌نماید
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۳۶
Elham
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۱۰