اگر موقع توالت رفتن به جای کاسه، روی کفِ آن کارم را بکنم و "زینا" و "داریاپتروفنا" هم همین کار را تکرار کنند، توالت خرابه می‌شود. بنابراین خود توالت باعث خرابه شدن نمی‌شود، بلکه آنچه در کله ی آدمها است همه چیز را خراب می‌کند. این است وقتی آن دلقک‌ها فریاد می‌کشند: جلو خرابی را بگیرید، من می‌خندم!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۳