روزی یک فضانورد و یک جراح مغز اهل روسیه درباره ی مسیحیت بحث می‌کردند. آن جراح مغز مسیحی بود ولی فضانورد مسیحی نبود. فضانورد به اغراق گفت که من بارها به فضا رفته ام ولی هرگز فرشته ای آن بالا ندیده ام. جراح مغز که با دهانی باز به حرفهایش گوش می‌داد، گفت: - من هم بسیاری از مغزهای هوشمند و پیچیده را جراحی کرده ام ولی هرگز در آنها حتی یک فکر هم ندیده ام.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Sara.ka
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۴۲
samaneh844
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۳۸
zahralabbafan
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۵۸