لحظه سرنوشت ساز تکامل انسان همواره در جریان است. برای همین است که حق با آن جنبش‌های انقلابی است که به این فکر افتاده اند اعلام کنند هر آنچه پیش از آن رخ داده، منقضی است، چرا که هنوز اتفاقی نیفتاده.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۰۶:۰۸