تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
آذر
دی
بهمن

آخرین فعالیت‌ها


 • پندهای سورائو
  از پندهای سورائو :

  لحظه سرنوشت ساز تکامل انسان همواره در جریان است. برای همین است که حق با آن جنبش‌های انقلابی است که به این فکر افتاده اند اعلام کنند هر آنچه پیش از آن رخ داده، منقضی است، چرا که هنوز اتفاقی نیفتاده. (...)

 • پندهای سورائو
  از پندهای سورائو :

  این احساس که: ((اینجا لنگر نمی‌اندازم.) ) و درست همان موقع طغیان دریای نگهدارنده ات را پیرامونت حس کنی. (...)

 • پندهای سورائو
  از پندهای سورائو :

  او به دنبال واقعیت‌ها می‌دود، همچون فردی که دارد اسکیت یاد می‌گیرد، کسی که همچنان در جایی خطرناک و ممنوع تمرین می‌کند. (...)

 • پندهای سورائو
  از پندهای سورائو :

  اولین نشانه بارقه ادراک، آرزوی مرگ است. این زندگی تحمل ناپذیر می‌نماید و زندگی دیگر دست نیافتنی. آدم دیگر از میل به مردن احساس شرم نمی‌کند، تقاضایش این است که از سلول قدیمی اش که از آن بیزار است، به سلول تازه ای منتقل شود که از آن بیزار خواهد شد. آخرین نشانه ایمان هم اینجا دخیل است، زیرا در وقت انتقال شاید زندانبان اتفاقا از راهرو رد نشود، تا ... (...)

 • پندهای سورائو
  از پندهای سورائو :

  از نقطه ای به بعد، دیگر بازگشتی در کار نیست. این همان نقطه ای است که باید به آن رسید. (...)