یعنی من که میمیرم برای اینکه کسی _ حالا هر کجا که هست_ عین خودش باشد وقتی که آنجا نیست. یعنی خودش را پشت ظواهری که دو پول سیاه نمی‌ارزند مخفی نکند. یا از ترس اینکه دیگران چه قضاوتی درباره اش میکنند; خودش را یک طوری که نیست جلوه ندهد. یا آنطوری که هست، خودش را بروز ندهد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۵