ساده‌تر است که آدم پیش خودش خیال کند کسی دارد با خودش حرف میزند تا اینکه بپذیرد این شخص او را مخاطب قرار داده است. وقتی آدم مخاطب کسی باشد، می‌بایست تلاش بیشتر و شرم آورتری بکند تا بتواند هم صحبتش را ندیده بگیرد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۴۶