به راستی که چه نیات موزیانه‌ای از چیزهای نیمه‌حقیقی مثل این، که با کلماتی معصومانه و بی‌غش بیان می‌شوند، استفاده می‌کنند! آم به این فکر می‌افتد که دروغ گفتن گاهی اوقات عملی غیرارادی مثل عرق کردن است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
solgi
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۲۴