شاید حرفم تا حدودی اغراق‌آمیز باشد، اما ماهیت حرف آدم همین است، مخلوطی از بزرگ کردن و دست‌کم گرفتن هر چیز، و این دوتا همدیگر را خنثی می‌کنند و در نهایت چیز معتدلی بدست می‌آید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۵۸