آدم‌ها فقط از چیزهایی که اهلی می‌کنند می‌توانند سر در آوردند.
آدمها دیگر برای سر درآوردن از چیزها وقت ندارد.
همه چیز را همین جور حاضر و آماده از دکان می‌خرند. اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند، آدمها مانده اند بی دوست…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Great20
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۳
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۶