با لحن تازه ای حرف میزد، انگار به آنچه گفته گوش میدهد و از آنچه ممکن است بگوید میترسد. هریت این نکته را تشخیص داد، چون اصلا طرز گفتنش همین بود. چون کسانی که افکارشان به سمت و سوهایی میرود که نمیخواهند دیگران از آن سر درآورند، چنین میکنند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Great20
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۶