۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۱
shamloom
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷
Faeze
‫۳ سال قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۵۹
Mehrdad
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۷
Parviz
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۳