راست است که آتش می‌خورند و نمی‌سوزند ؟ برق به خودشان وصل می‌کنند و آسیب نمی‌بینند ؟
راست است.
شما هم این کارها را می‌کنید ؟
من نمی‌توانم.
چطور؟
آنها با اعتقاد به من این کارها را می‌کنند. من با اعتقاد به چه کسی بکنم؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۴
Faeze
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۵
notation69
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۶